Visie Cadenza Onderwijsconsult

“Van alle invloed die scholen hebben op het leren en de ontwikkeling van kinderen, wordt 67% van het effect bepaald door de leerkracht.”

Robert J. Marzano

Het is inmiddels algemeen bekend: als we de kwaliteit van ons onderwijs willen verhogen is het doorgaans het meest effectief om de kwaliteit van de leerkracht te verbeteren. Cadenza Onderwijsconsult ondersteunt schoolleiders sinds 2005 bij het werken aan en borgen van onderwijskwaliteit met verschillende instrumenten. Onze Vaardigheidsmeter (VHM) is daarvan misschien wel de meest bekende. Maar wat we ook voor u als school doen, we helpen u om het zélf te doen. Onder het motto: Werken aan sterke scholen, samen met Cadenza.

In onze visie kunt u de onderwijskwaliteit sterk verbeteren door in te zetten op een lerende organisatie met behulp van een professionele leergemeenschap.

Wat is een professionele leergemeenschap (PLG)?
Het Ministerie  van OCW heeft in haar actieplan ‘Leraar 2020’ en in de Lerarenagenda 2013–2020 de doelstelling geformuleerd dat scholen zich ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap.

Een professionele leergemeenschap is een gemeenschap van leraren:

 • die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen van leerlingen,
 • waarin er eigenaarschap en regelruimte is,
 • waarin leraren initiatieven nemen voor de eigen professionalisering en collectief leren,
 • waar leraren werken die gemotiveerd, betrokken en bevlogen zijn en blijven en
 • al hun talenten in gezamenlijkheid inzetten voor de brede ontwikkeling van leerlingen.

Bron: Mentink, 2014, p. 56

Inrichten PLG
Zo’n professionele leergemeenschap kunt u inrichten met drie componenten:

 1. Observeren
 2. Ontwikkelen
 3. Reflecteren

Daarbij staat het bekwaamheidsdossier van de leerkracht centraal in de PLG. De individuele ontwikkeling van de leerkracht wordt daar immers vastgelegd.

Driedubbel resultaat

Door een professionele leergemeenschap in te zetten bij de ontwikkeling van instructiegedrag boekt u driedubbel resultaat:

 1. Sterke leerkrachten
 2. Hogere leeropbrengsten
 3. Elan in het team

Leidinggeven aan professionalisering
Met onze instrumenten kunt u eenvoudig een PLG inrichten voor het leidinggeven aan professionalisering:

Centraal in dit model staat het bekwaamheidsdossier: Cadenza HRM (compleet personeelsdossier).

Alles wat u moet weten over professionalisering
Zoals gezegd: wij helpen u graag het zelf te doen. Dus delen wij onze kennis in het magazine Werken aan onderwijskwaliteit dat twee keer per jaar verschijnt bij het bookmagazine PO Management.

In het eerste nummer (voorjaar 2016) hebben wij alles op een rij gezet dat u zou moeten weten over professionalisering:

 • Afspraken in het bestuursakkoord
 • Afspraken in de cao
 • De Professionele Leergemeenschap
 • Praktijkvoorbeeld: de PLG instructiegedrag
 • Voorbeeld scholingsplan

U kunt het magazine Werken aan onderwijskwaliteit PO nr. 1 hier downloaden.
De uitgave voor het voortgezet onderwijs downloadt u hier.

Leest u het magazine liever op papier? Stuur dan een mail naar info@cadenza-oc.nl, dan sturen wij u het magazine gratis toe.

Alles wat u moet weten over de gesprekkencyclus en professionalisering
Zoals gezegd bestaat de PLG in onze visie uit drie belangrijke elementen: observeren, ontwikkelen en reflecteren. Dit cyclische proces helpt een school om zich te ontwikkelen tot lerende organisatie. In het tweede nummer van het magazine Werken aan onderwijskwaliteit koppelen wij de PLG daarom aan de professionele gesprekkencyclus.

In het tweede nummer (najaar 2016) leest u daarom alles over:

 • De professionele gesprekkencyclus
 • Toetsingskader observatie-instrumenten
 • Bekwaamheidsprofielen
 • De Professionele Leergemeenschap
 • Professionalisering organiseren

U kunt het magazine Werken aan onderwijskwaliteit PO nr. 2 hier downloaden.
Leest u het magazine liever op papier? Stuur dan een mail naar info@cadenza-oc.nl dan sturen wij u het magazine gratis toe.

Leidinggeven aan organisatieontwikkeling

Voor het leidinggeven aan organisatieontwikkeling kunt u ook denken vanuit een professionele leergemeenschap als model voor het inrichten van een lerende organisatie.

Met onze instrumenten kunt u eenvoudig een PLG inrichten voor het leidinggeven aan organisatieontwikkeling:

Centraal in dit model staat het managementdashboard (Cadenza Digit).

Coaching
Leidinggeven aan professionalisering of organisatieontwikkeling vraagt om sterke schoolleiders. Daarom bieden wij schoolleiders desgewenst ook persoonlijke coaching (Cadenza MaGiCo).

Ervaringen

Kirsten Haasjes
Leerkracht EBS de Fontein

“Toen ik hoorde over de Vaardigheidsmeter, dacht ik: ‘Ik heb geen idee wat dat is, maar het schrikt me af…‘, ’Ben ik wel vaardig genoeg?’, ‘Wat gaan ze dan allemaal van mij bekijken?’ Kortom: ik werd er vrij onzeker van.’ Lees meer...