Lessen filmen, reflecteren en leren

Wie een grootmeester wil worden in het lesgeven, zal dat alleen kunnen bereiken door reflectie en doelgerichte oefening. Een krachtige manier voor leraren om gerichte feedback te krijgen over hun vooruitgang is het kijken naar video-opnamen van zichzelf tijdens het lesgeven.

Uit onderzoek blijkt dat het kijken naar opnamen van de eigen lessen de reflectie en het lesgeven verbetert. Nog meer resultaat wordt geboekt als leerkrachten elkaar eerlijk feedback geven op hun onderwijsstrategieën.

Cadenza Selfcam
Met de Selfcam introduceren we een effectieve manier voor leraren om eenvoudig lesopnames te maken, te bekijken en te delen voor collegiale consultatie. Daarmee leggen we de professionalisering daar waar die hoort: in de handen van de leraar.

De Cadenza Selfcam is een compleet pakket dat bestaat uit zowel apparatuur voor het maken van opnames als training:

 • Drie bijeenkomsten (max. 15 deelnemers):
  • Algemene informatiebijeenkomst
  • Starttraining met uitleg gebruik apparatuur en informatie over inzet in de les en eigen ontwikkeling
  • Teamtraining in het geven van feedback en collegiale consultatie
 • Opnameapparatuur:
  • iPad voor het filmen van de les
  • SWIVL voor het volgen van de leerkracht in de les en het maken van geluidsopnamen
  • Statief voor het plaatsen van de apparatuur in de les
 • Software gebruiksklaar geïnstalleerd
 • 15 accounts voor het opslaan en delen van de lessen (voor 1 jaar)
 • Luxe koffer voor het veilig bewaren van de apparatuur
 • Ondersteuning door technische helpdesk

Implementatie
Bij al onze producten bieden wij u een gratis implementatieadvies aan zodat u de invoering goed kunt borgen in de organisatie. Voor dit complete Cadenza Selfcam-pakket betaalt u slechts € 3.950,- inclusief btw.

Puntsgewijs
De Cadenza Selfcam biedt de volgende mogelijkheden:

 • Eenvoudig te bedienen apparatuur om de eigen lessen te filmen
 • Eigen keuze voor de leraar over het wel of niet delen van de lesopnamen
 • Een teamtraining m.b.t. toepassing en collegiale consultatie
 • Combineren met de VHM en onze e-learning om tot een professionele leergemeenschap (PLG) te komen

Toepassingen
Werken met de Selfcam kan een nuttige bijdrage leveren aan:

 • Reflectie op eigen lessen door de leerkracht
 • Collegiale consultatie
 • Coaching van (startende) leerkrachten
 • Delen van good practices
 • Bespreken van specifieke leerlingencasussen
 • Lesgeven aan thuiszitters

Start uw eigen professionele leergemeenschap (PLG)
De verschillende producten van Cadenza Onderwijsconsult sluiten naadloos op elkaar aan en vormen met elkaar de ideale start voor het opzetten van een professionele leergemeenschap.

Startpunt is de VHM. Met de vaardigheidsmeter krijgen de schoolleiding en de leraar de instructievaardigheden scherp in beeld. De e-learningcursussen in de Cadenza Highschool zijn gericht op de ontwikkeling van de pedagogische en didactische vaardigheden van de leraar. De leraar kan er zelf mee aan de slag, maar de cursussen zijn ook prima in te zetten als (voorbereiding op een) teamtraining. Vervolgens kan de leraar reflecteren op de eigen vooruitgang met de Cadenza Selfcam.

Door deze instrumenten te combineren, kunt u een professionele leergemeenschap inrichten waarbij het delen van kennis en vaardigheden centraal staat. Uiteraard kunnen wij dit traject voor u begeleiden.

Meer informatie?
Wilt u weten of de Selfcam iets voor uw organisatie kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met Gert van Tol: 06-1314 7902.

Ervaringen

K.G. Aalbers, directeur PCB Prinsehaghe

Jaap de Jonge kan op een geweldige manier zorgen dat zijn boodschap goed overkomt op team en schoolleiding. Lees meer...

Download hier de flyer over de SelfCam.