Vaste medewerkers

Theo Wildeboer
Jaap de Jonge
Fred Kramer
Herman Bijsterbosch
Ebelien Nieman
Sanne van Asseldonk
Elvira van Tilburg
Henk Poppen
Sabine Kokee
Klaas Bellinga
Ellen van Engelenburg
Johanna Buma
Claire Renardel
Gerda Smit

Freelance medewerkers

Yneke Boorsma
Annet Scholten
Gert van Tol
Willemijn Visser
Mirelle Voskes
Jessie de Groot

Drs. Theo Wildeboer

Oprichter/Onderwijsadviseur

Theo Wildeboer heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs. Hij stond tien jaar voor de klas, zowel in het basisonderwijs als het speciaal onderwijs. Hij leerde daar hoe belangrijk het is om als leerkracht elke dag alle leerlingen uit te dagen.

Hij studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen en werkte negen jaar bij het Seminarium voor Orthopedagogiek. Daar ontwikkelde hij het BAS-project: een praktische set van bouwstenen om adaptief onderwijs te realiseren. Inmiddels hebben honderden scholen hun onderwijs verbeterd met BAS.

In 2005 richtte hij Cadenza Onderwijsconsult op. In deze periode werkte hij vaak als interim-schoolleider. Ook introduceerde hij de succesvolle vaardigheidsmeter instructiegedrag en de schoolplanmanager.

Nu helpt Theo ambitieuze schoolleiders en bovenschoolse managers om de kwaliteit van hun basisscholen te verbeteren: door snel in kaart te brengen waar de meeste winst valt te behalen en door te coachen bij het doorvoeren van veranderingen.
 
Theo houdt van vliegen. Hij heeft zijn vliegbrevet en vliegt regelmatig door heel Europa. Hij geeft lezingen en presentaties over de schoolleider als piloot. Deze metafoor helpt schoolleiders om kritisch te kijken naar hun eigen rol en zich te richten op die kwaliteiten die hen écht effectief maken als schoolleider.


Projecten van Theo

VHM Instructiegedrag - De Zonnewijzer, Diepenveen: Er is weer een mooie lijn in het onderwijs

Nanneke Pol, directeur:

"Door alle wisselingen ontbrak het aan een doorgaande lijn op alle gebieden. Opbrengsten waren niet op niveau en leerkrachten gaven aan: ‘We doen allemaal maar wat’. Aansturing, dat was wat het team nodig had!

Als zevende directeur in tien jaar tijd op De Zonnewijzer ben ik in september 2012 van start gegaan. ‘Zorg voor stabiliteit’ was mijn opdracht.

Meer lijn in het instructiegedrag
Nadat eerst de nodige plannen voor de toekomst waren geschreven, gingen we met het onderwijs in de groep aan de gang. Leerkrachten gaven allemaal op een andere manier les en toen kreeg ik via een collega-directeur de tip om Theo Wildeboer van Cadenza Onderwijsconsult in te schakelen. Na een gesprek van een uur wist Theo genoeg: het ADIM moest stevig neergezet worden op deze school!

Succesvolle studiedag
Theo heeft dit in één dag op zeer inspirerende wijze weten neer te zetten. Hij heeft het team hierbij kennis laten maken met de didactische leerstrategieën van Marzano. Het werd een studiedag met veel vergelijkingen (luchtvaart), goede informatie, handige tips, prettige afwisseling en zo nu en dan een grap. Het meest belangrijke is wel dat er meteen concrete afspraken werden gemaakt. Dat maakt dat de dag een groot succes was en de leerkrachten heel enthousiast achterbleven!

Resultaat
Er is weer een mooie lijn te zien in de klassen en binnen het onderwijs op De Zonnewijzer. Nu gaan we met Theo iets meer de diepte in. Een heel enthousiast en hardwerkend team verheugt zich hierop."

MaGiCo - Stichting MarCant over presentatie Theo Wildeboer over schoolleiderschap: ‘Blij en verrast’

Blij en verrast. Dat waren de directeuren van stichting MarCanT met de presentatie van Theo Wildeboer over zijn nieuwe boek ‘Slim! 50 managementtechnieken om uw school te leiden’. 

In de presentatie vergeleek Theo Wildeboer (zelf vlieger) het werk van de schoolleider met die van een piloot. 

Henk Brink, algemeen directeur: 

"Een zeer boeiende en inspirerende presentatie over een spectaculaire vliegtuiglanding op de Hudsonriver op 15 januari 2009, waarmee de essentie van leidinggeven op een prachtige manier met de praktijk van het onderwijs wordt verbonden. 

Vanuit de beleving in de cockpit, ‘voel je’ of je op de goede punten stuurt. Het belang van het 

volgen van duidelijke en eenduidige procedures bijvoorbeeld, maar ook het checken of we in de school wel allemaal hetzelfde begrijpen en uitvoeren klinkt zo logisch, maar wordt vaak nog onvoldoende uitgevoerd, zo moesten de aanwezigen erkennen. 

De hamvraag die bij de directeuren bleef hangen was, en die we ons allemaal mogen stellen: ‘Heb ik alles goed gedaan?’

De presentatie en het boek beveel ik graag aan bij mijn collega-bestuurders. Het zet de directeuren even flink op scherp." 

Cadenza SPM - De Bolster Praktijkonderwijs, Groningen: Geïnspireerd aan de slag met het schoolplan

Harry Weisbeek, directeur:

Een schoolplan kan ontzettend veel meer zijn dan een verplicht nummer. School voor praktijkonderwijs De Bolster in Groningen bewijst dit. Daar koos men ervoor om er een echt wérkdocument van te maken. Met alle betrokkenen samen. Alle voorgenomen ontwikkelingen zijn er in samenhang bijeen gebracht, compleet met SMART geformuleerde doelstellingen, goed uitgewerkte, concrete actieplannen en duidelijke kwaliteitsindicatoren waarop al dit moois getoetst kan worden. De proces(bege)leiding was in handen van Cadenza Onderwijsconsult. Directeur Harry Weisbeek gunt iedereen zo’n exercitie.

Harry Weisbeek vertelt dat hij bewust koos voor de samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult. “Wij wilden van ons schoolplan echt een instrument maken voor de ontwikkeling van de kwaliteit van ons onderwijs. En dan is een blik van een neutrale buitenstaander, die in staat is om zaken in een breder perspectief te plaatsen dan je zelf zou doen, heel waardevol.”

Schoolplan = kwaliteit
Theo Wildeboer kreeg van Weisbeek als opdracht: Verbind voor De Bolster de schoolplanontwikkeling en de kwaliteitszorg. Breng een proces op gang van gericht realiseren van doelstellingen. Stel zelfevaluatie centraal.

De werkwijze
Enkele elementen die de werkwijze kenmerkten:

  • Er is gezorgd voor uitstekende betrokkenheid van het hele team door bijeenkomsten te organiseren.
  • Waar doelen vaag waren, zijn ze vertaald in concrete doelstellingen.
  • Alle gegevens zijn ondergebracht in een integrale en goed bij te houden SPM.
  • Er is gewerkt aan de hand van een zeer nauwkeurige en duidelijke planning.

Topproduct
Het hele proces werpt z’n vruchten nu af. “Voor de komende vier jaar weten we exact wat ons te doen staat en hoe we vorm kunnen geven aan de onderwijsontwikkeling en de kwaliteitszorg op De Bolster. We hebben met ons schoolplan en de bijbehorende lijst van kwaliteitsindicatoren een prachtig product in handen. Het is beleid dat gemaakt is op basis van een groot draagvlak. We nemen de uitvoering ervan met veel vertrouwen ter hand.”

Aanrader?
Harry Weisbeek: “Deze inspirerende exercitie gun ik al mijn collega’s. En niet te vergeten hun schoolteams.”

Anderen over Theo

Publicaties:

Bestuur én inspectie sturen samen op kwaliteit
PO Management
Jrg 4 (2016), nr.6


Samen kijken, meer zien, beter beslissen
PO Management
Jrg 3 (2015), nr 5

De STARR-methode: Analyseer de situatie en leer ervan
PO Management
Jrg 3 (2015), nr 4

Werk aan een toekomstbeeld voor uw school
PO Management 
Jrg 2 (2014), nr 3


Uw schoolplan in 5 stappen
PO Management 
Jrg 2 (2014), nr 2

Scholing van medewerkers
PO Management
Jrg 1 (2013), Nr.1


Slim!
Leuker.nu (2013)

Processen zijn cool
Pulse primair onderwijs
Jrg 4 (2012), Nr. 6

De schoolleider als piloot
Pulse primair onderwijs
Jrg 4 (2012), Nr. 4

Durf jezelf uit te dagen
Pulse primair onderwijs
Jrg 3 (2011), Nr. 3

Beter lesgeven door jaarlijkse check
Pulse primair onderwijs
Jrg 3 (2011), Nr. 2

Hoogvliegers voor de klas
Pulse primair onderwijs
Jrg 3 (2011), Nr. 1